Domény a ochranná známka

Domény a ochranná známka

Internet je v súčasnosti fenomén, ovplyvňujúcim zmýšľanie ľudí vo všetkých oblastiach spoločenského života. V komerčnej sfére nové spôsoby komunikácie a prenosu informácii umožňujú zvýšenie hospodárskeho rastu jednotlivcov, alebo firiem. Systém doménových mien (DNS – domain name system) je často predmetom nekalej súťaže, spočívajúcej v obsadení internetovej domény niekým, komu toto právo neprináleží, (cybersquatting) alebo niekým, kto zablokuje množstvo doménových mien (domain grabbing).

Čo robiť, keď chce niekto zaregistrovať doménu, ktorej znenie je identické s vašou doménou v niektorej s ázijských krajín – Čína, Hong-kongu, Vietnam, Singapur a pod.? Mnohé firmy už možno dostali mail, takéhoto, alebo podobného znenia:

We are the domain name registration organization in Hong Kong, ,which mainly deal with the domain names'conflicts of the company in China and Asia regions.We have received an application formally,one company named " FoShiMa Trading Co., Ltd " applies for the domain names (www.vasadomena.cn www.vasadomena.cn www.vasadomena.com.cn www.vasadomena.com.cn etc.) and the Internet keyword (vasadomena) online on Oct 7, 2008.After our initial examination, we found that the keywords and domain names applied for registration are as same as your company’s name and trademark. These days we are dealing with it. If you do not know this company, we doubt that they have other aims to buy these domain names. Now we have not finished the registration of FoShiMa company yet, in order to deal with this issue better, Please contact us by telephone or email as soon as possible.
Best Regards, Adam.wang
Auditing Department
Hong Kong Network Service Company Limited

Väčšinou sa jedná o niektorého ázijského providera, resp. právnu kanceláriu, zastupujúcu niektorú z ázijských spoločností, ktoré sú uvedené v maili. Chcú pre svojho klienta zaregistrovať konkrétnu doménu, ktorej text je presne totožný s vašu doménou, ale s koncovkou „.cn“ „.sg“ prípadne inou. Požadujú od Vás vyjadrenie k uvedenému konaniu, pričom neraz ponúkajú registráciu uvedenej domény pre Vašu spoločnosť v prípade, že prejavíte záujem.

Už prvým momentom, ktorý si treba všimnúť, je skutočnosť, že uvedená firma by doménu „.cn“ zaregistrovala bez akýchkoľvek problémov a Vy by ste sa o tom nemuseli dozvedieť ďalších „x“ rokov, keďže Vaše oblasti podnikania sú rozdielne.
Preto odporúčam nereagovať na takýto e-mailový podnet, keďže je to s pohľadu nasledujúceho konania zbytočné. Aj v prípade Vášho nesúhlasu, nemáte dosah na zrušenie prípadnej registrácie domény „.cn“ aj keď máte skôr registrovanú totožnú doménu „.sk“ prípadne skôr registrovanú ochrannú známku v Slovenskej republike.

Ak by sa uvedená firma chcela dožadovať aj domény, ktorú máte vo vlastníctve, nemá na to tiež právo a ani možnosti, keďže Slovenská republika nie je členom ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – organizácie riešiacej spory týkajúce sa doménových mien.

Problém by mohol nastať v prípade, že uvedená firma je majiteľom platnej ochrannej známky, registrovanej či už v národnom úrade alebo medzinárodných úradoch s pôsobnosťou aj pre Slovenskú republiku (OHIM, WIPO) so skorším právom prednosti, než je prvotná registrácia a používanie Vašej domény. Ak by to tak bolo, uvedená spoločnosť by Vás ale kontaktovala formou svojho právneho zástupcu na Slovensku (resp. v EÚ) a nezvolila by si formu e-mailovej komunikácie priamo z Ázie.

Ak by ázijská, alebo aj ktorákoľvek iná firma mala zaregistrovanú medzinárodnú ochrannú známku platnú na území SR a robí si nárok na Vašu doménu, musí naviac ešte spĺňať rad kritérií ako napríklad:

  • názov domény musí byť zhodný, alebo zameniteľný s ochrannou známkou,
  • musí preukázať, že jej ochranná známka bola zaregistrovaná a používaná skôr, ako bola zaregistrovaná a používaná vaša doména pre podobnú oblasť tovarov alebo služieb, keďže ochranná známka musí byť registrovaná v takej oblasti činnosti, ktorú realizuje aj Vy.

Autor článku: Ing. Ivan Belička
Konzultant a patentový zástupca spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.
Súdny znalec v oblasti priemyselného vlastníctva a slovenský patentový poradca

Chráňte si názov Vašej firmy, alebo názvy Vašich produktov - ochranná známka.


Dátum zverejnenia: 03.11.2011 21:52