Antivírová ochrana

Antivírovú ochranu došlých mailov pravidelne aktualizujeme.
Vzhľadom na to, že medzi objavením nového vírusu a aktualizáciou antivíroveho programu vždy uplynie nejaký čas, ODPORÚČAME súčasne mať antivírovú ochranu aj na vlastnom počítači.

Pred načítaním novej pošty najprv aktualizujte svoj antivírový program a až potom načítajte novú poštu, resp. počkajte než sa zaktualizuje sama (väčšina programov to tak robí).

Zavírené maily hneď zahadzujeme
K tomuto rozhodnutiu nas viedli viaceré dôvody, ale hlavný bol ten, že pri inváziach nových vírusov príliš často dochádzalo k tomu, že sa mailová schránka preplnila vírusmi.
Preplnená schránka, ak je na nej nastavená kvóta, sa znefunkční a nie je možné, aby do nej prichádzali maily.

Pri niektorých vírusoch sa nemôžete riadiť adresou odosielateľa, ktorý Vám zavírený mail poslal.
Niektoré vírusy si vyberajú odosielateľa náhodne a väčšinou ten, čo je v maily označený ako odosielateľ, vôbec nemusí byť napadnutý vírusom.