Tvorba webov
pre mestá a obce

Jeden redakčný systém Webyportál ako nástroj
pre multikanálovú modernú komunikáciu samospráv s občanmi. Výhodné riešenie aj pre štátne inštitúcie, školy, škôlky, ...

Všetko o systéme Webyportal Mám záujem
Webyportál

Webové sídlo ako nástroj efektívnej
komunikácie samosprávy s občanmi

Vytvoríme Vám web špecializovaný pre samosprávu v zmysle platnej slovenskej legislatívy a GDPR. Všetky nástroje na komunikáciu a spravovanie obsahu máte v jednom softvéri WEBYportál. Zaškolíme Vás, aby ste vedeli plniť web v súlade so štandardami a pravidlami prístupnosti.

Redakčný systém WEBYportál je možné využiť aj pre inštitúcie, MAS, združenia, školy, centrá pre rodiny s deťmi, domovy seniorov, múzeá, knižnice a pod.

Prepojenie na CUET a URBIS - automatizácia procesov

CUET integračný konektor

Redakčný softvér WEBYportál umožňuje administrátorovi jedným klikom zdieľať úradné dokumenty pridané na web priamo na Centrálnu úradnú elektronickú tabuľu – CUET » www.slovensko.sk
Integračný konektor tým šetrí váš čas, ktorý by bolo potrebné venovať duplicitnému zverejňovaniu dokumentov priamo cez portál www.slovensko.sk

Prepojenie na URBIS

Povinnosti administrátorom webu nestále pribúdajú.
Aby sme vám ušetrili čas, pripravili sme prepojenie s ekonomickým softvérom URBIS.
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr po nastavení v redakčnom systéme WEBYportál ponúka možnosť automatizovaného zverejňovania priamo z URBIS-u na webové sídlo.

Mobilná aplikácia ako súčasť multikanálového prístupu

Multikanálový prístup umožňuje cez jeden admin využívať viac nástrojov na komunikáciu s občanmi.
Naraz si spravujete: webové sídlo, mobilnú aplikáciu,
hromadné SMS správy - SMS hlásnik, hromadné emaily - Email hlásnik.

O mobilnej aplikácii pre samosprávy:
Ďalší moderný komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého môže občan prijímať informácie od samosprávy. Po inštalácii aplikácie do mobilu je užívateľ pohodlne informovaný o novinkách vo svojom meste / obci. Ako? Notifikácia zabezpečí vždy AKTUÁLNE informácie do jeho mobilu bez nutnosti návštevy webovej stránky obce / mesta.

Nespornou výhodou je, že aplikácia nevyžaduje špeciálnu administráciu. Novinky pridávané na webové sídlo samosprávy sa automaticky zobrazujú aj v aplikácii.

Občan si v aplikácii môže navoliť nielen novinky z mesta/obce, kde žije, ale aj z iného pre neho zaujímavého regiónu. A všetko má v mobile – hneď po ruke.

Kontaktujte nás

Čo povedali o nás naši klienti

Revúca
Revúca

„Chcem sa poďakovať tímu spoločnosti WEBY GROUP za redizajn web stránky mesta Revúca. Stránka je prehľadná, moderná, reaguje na aktuálne trendy. Zároveň by som rád vyjadril spokojnosť s komunikáciou v rámci technickej podpory. Je na profesionálnej úrovni a vďaka ktorej je zabezpečená výborná spolupráca.“

Ing. Július Buchta
primátor mesta Revúca

Hliník nad hronom
Hliník nad hronom

Ďakujem veľmi pekne celému kolektívu WEBYgroup za vynikajúcu prácu na celom procese spustenia funkcie zverejňovania na CUET pre našu ako i všetky ďalšie obce a mestá. Obzvlášť moja vďaka patrí milým a vždy ochotným dámam pani Erike Píšovej a Miriam Surovej za ich odbornú pomoc. pri realizácii projektu.

Ing. Slavomír Hlinka
prednosta obce Hliník nad Hronom

Žabokreky
Žabokreky

Samospráva je o spolupráci. Všetky procesy,či sa týkajú života reálneho, alebo virtuálneho potrebujú poradcov, coachov a najmä priateľov.

Som šťastná, že WEBY GROUP medzi nich patrí a aj s ich pomocou sa neustále učíme rásť a zlepšovať.

Ing. Zuzana Valocká
starostka obce Žabokreky

Referencie a ocenenia hovoria za nás

V súčasnosti realizujeme v sytéme Webyportál viac ako 650 webových sídiel pre slovenské samosprávy a inštitúcie.
Z toho je viac ako 45 webových sídiel miest.
Webové sídla v systéme Webyportál sa pravidelne umiestňujú na popredných pozíciách v súťaži Zlatý Erb.

Certifikát pre redakčný systém samospráv Webyportál
Na základe Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 618/2003 Z.z. certifikátom firma WEBY GROUP vyhlasuje, že je duševným vlastníkom, výrobcom a distribútorom programového vybavenia
nesúceho obchodné označenie Webyportál.

Didactic
Didactic
Didactic