* Tento údaj je povinný

Kliknutím na “Odoslať formulár”  vyjadrujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Životopis a motivačný list zasielate dobrovoľne a povoľujete ich pre personálne účely archivovať jeden rok v personálnej databáze spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. Prístup k údajom budú mať len oprávnené osoby a počas ich uchovávania bude primeraným spôsobom chránená integrita a dôvernosť týchto údajov a nebudú ďalej poskytnuté tretím stranám.