Elektronická fakturácia

Firma WEBY GROUP s.r.o. zavádza od 1.1. 2012 elektronickú fakturáciu, ktorá je nielen šetrná k prírode, ale ponúka im aj väčší komfort, kontrolu a ďalšie výhody.

Čo potrebujem na to, aby som mohol prejsť na elektronickú fakturáciu?

Jediné, čo potrebujete, je mať zriadenú e-mailovú schránku, PDF prehliadač a prístup na internet.
Na čo je potrebný PDF prehliadač?
Originály elektronických faktúr, ktoré budete dostávať e-mailom, ako aj ich kópie, sú totiž v PDF formáte. PDF prehliadač patrí k bežne dostupným programom, ktoré sa dajú bezplatne stiahnuť na internete.

Sú elektronické faktúry z hľadiska slovenskej legislatívy uznávané ako daňový doklad?

Túto možnosť definuje zákon o DPH 222/2004, §75 Vyhotovenie faktúry, odstavec 6. Aby bola elektronická faktúra akceptovaná ako daňový doklad, musí byť podľa slovenskej legislatívy vybavená zo strany vystavovateľa faktúry elektronickým podpisom, ktorý garantuje vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry. Elektronické faktúry firmy WEBY GROUP s.r.o. túto podmienku spĺňajú, a preto nemusia obsahovať pečiatku a podpis, ako je to u papierových faktúr.

Musím mať zavedený elektronický podpis, aby som mohol prijímať elektronické faktúry?

Nie, pre účel prijímania elektronických faktúr nepotrebujete mať vytvorený vlastný elektronický podpis.

Vyzerajú elektronické faktúry inak ako tie papierové?

Nie. Dokument vo formáte PDF obsahuje obrázok faktúry, ktorý je totožný s papierovou formou faktúry, ktorú klient dôverne pozná.

Kde na elektronickej faktúre vidieť elektronický podpis?

Digitálny podpis, ktorý obsahuje originál PDF faktúry je v skutočnosti „neviditeľný“. Ide o softvérový ochranný kód, ktorý bol vygenerovaný počas procesu vytvárania. Elektronický podpis teda nie je klasickým ručným podpisom alebo pečiatkou, ako si ho mnohí predstavujú. To, že dokument je chránený elektronickým podpisom, sa užívateľovi zobrazí rôzne, v závislosti od verzie programu na zobrazovanie súborov PDF. Adobe Reader verzie 7 zobrazuje informačnú tabuľku hneď po otvorení dokumentu.

Kde je možné overiť si právoplatnosť elektronického podpisu a autenticitu dokumentu?

Po otvorení faktúry v PDF prehliadači si môžete podrobnosti a vlastnosti digitálneho podpisu jednoducho zobraziť. V Adobe PDF verzii 8 a 9 stačí kliknúť na „Signature Properties“ vo fialovej lište zobrazenej vo vrchnej časti faktúry. Kliknutím na „Show Certificate“ v záložke „Summary“ sa Vám zobrazí firma, ktorá poskytla serverové riešenie na tvorbu digitálneho podpisu.

Ako sa archivujú elektronické faktúry?

Elektronické faktúry je možné archivovať len elektronicky – na CD alebo na disku – iba v tejto forme je totiž možné vidieť elektronický podpis, ktorý garantuje ich originalitu pre účely auditu alebo daňovej kontroly.