Nastavenie Microsoft Outlook 2007 - 2010

Nastavenie mailových adries v programe Microsoft Outlook 2007 - 2010

1. Spustíme Microsoft Outlook.
2. V hornom menu si nájdeme Nástroje
3. Nájdeme  "Nastavenie kont"

 

 

Ideme na voľbu  Nové

Zvolíme si "Manuálne konfigurovať ...."

Vyberieme "Internetový e-mail"

Vypíšeme pozadovane informacie o odosielatelovy, zadáme poštové servery pre prijímanie a odosielanie pošty. Ako server prichadzajúcej pošty použijeme adresu pop3.webygroup.sk a pre server odchádzajúcej pošty smtp.webygroup.sk. Klikneme na Ďalšie nastavenia

Kliknite na Server odosielanej pošty

"Server vyžaduje overenie" kliknutím myši na okienko zapnete tuto funkciu.

Nakoniec potvrdíme tlačítko O.K. a potom tlačítko Ďalej a Dokonciť

Ak máte viac účtov, zopakujte celý postup pre každý účet.
Nakoniec overíme funkčnosť pripojením na internet. Nemala by sa oznámiť žiadna chybová hláška.
Ak áno, skontrolujte horeuvedený postup.

Ak by nastal nejaký problém kontaktujte správcu:
tel. 0905 239 761
e-mail: spravca@slovenska.sk