Nastavenie Microsoft Outlook 2013

Nastavenie poštového klienta OUTLOOK 2013

Kliknite na SÚBOR

Kliknite na Nastavenie kont

 

Kliknite na Nastavenie kont

 

Kliknite na NOVÉ

 

Kliknite na Manuálne nastavenie alebo ďalšie typy serverov a kliknite Ďalej

 

 

Zakliknite POP3 alebo IMAP a potom Ďalej

 

 

Vyplňte všetky políčka, meno a heslo zo setupu a potom kliknite na Ďalšie nastaveia

 

V záložke Server odosielanej pošty zakliknite Server odosielanej pošty vyžaduje overenie a potom OK

 

V záložke Spresnenie si nastavte dobu, po ktorej bude vaša pošta odstránená zo servera Odporúčanie ja 14 až 30 dní

 

 

Po skončení nastavenia kliknite na Ďalej. Po tomto kroku prebehne test nastavenia konta po ktorom stačí kliknúť Dokončiť.

Prajeme Vám príjemné používanie poštového klienta Outlook 2013.