Dodávate tovar z vášho eshopu do zahraničia? Pozrite si nariadenie EU o zákaze geografického blokovania

26.11.2018 08:35
Od 3.12. 2018 začína platiť Nariadenie EÚ 2018/302 o zákaze geoblockingu. Jeho presný názov je: O riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu.
 
Dodávate tovar z vášho eshopu do zahraničia? Pozrite si nariadenie EU o zákaze geografického blokovania

Od 3.12. 2018 začína platiť Nariadenie EÚ 2018/302 o zákaze geoblockingu. Jeho presný názov je:

"O riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu".

 

Čo je geoblocking

Podstatou geoblockingu (geografického blokovania) je diskriminácia zákazníkov na základe štátnej príslušnosti, miesta bydliska, či sídla.

Zákaz geografického blokovania v praxi

Nové nariadenie bráni diskriminácií zákazníkov pri cezhraničných on-line nákupoch. 
Jeho cieľom je posilniť budovanie jednotného trhu EÚ.

Od 3.decembra 2018 nebude možné zablokovať prístup zákazníkom z inej členskej krajiny  napr. z Čiech. Prípadne ich presmerovať na iný web internetového obchodu v jeho vlastnej krajine.
Okrem zákazu geografického blokovania nariadenie tiež zakazuje uplatňovanie odlišných platobných podmienok pre zákazníkov inej štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska.

Príklad: Slovenský predajca predáva elektrotechniku v SR aj ČR. 
Slovenským zákazníkom ponúka 3 možnosti platby za tovar:

 • platbu prevodom na účet,
 • platbu na dobierku 
 • doručenie zásielky kuriérom s platbou kuriérovi. 

Českým zákazníkom 2 možnosti platby:

 •  prevodom na účet 
 •  platbu na dobierku. 

Po zrušení geo-blockingu bude musieť predajca aj českým zákazníkom umožniť všetky tri ním ponúkané možnosti platby. 
Ak by českým zákazníkom neumožňoval napr. platbu priamo kuriérovi (z dôvodu vyšších nákladov na kuriéra v porovnaní so slovenskými zákazníkmi), postupoval by v rozpore s nariadením EÚ. Zahraničnému zákazníkovi je potrebné umožniť také spôsoby platby, ako domácemu zákazníkovi, v danom prípade aj platbu priamo kuriérovi.
Zrušenie geo-blockingu sa dotýka aj cenovej diskriminácie. Zahraniční zákazníci nesmú byť diskriminovaní pokiaľ ide o cenu určitého tovaru alebo služieb. Tento tovar alebo služba im musia byť ponúknuté za rovnakú cenu ako domácim zákazníkom.
Zdroj Podnikajte.sk

Oblasti, na ktoré sa vzťahuje geografické blokovanie

On-line obchodníci nebudú môcť diskriminovať zákazníkov v súvislosti so všeobecnými zmluvnými podmienkami vrátane cien v 3 prípadoch:

 1. Pri nákupe tovaru, ktorý sa buď dodáva do členského štátu, do ktorého predávajúci ponúka dodávku podľa svojich obchodných podmienok, alebo sa vyzdvihuje na mieste dohodnutom so zákazníkom.
   
 2. Pri elektronicky poskytovaných službách, ako sú cloudové služby, služby uskladňovania údajov a webhosting.
   
 3. Pri službách ako hotelové ubytovanie a prenájom áut, ktoré sa zákazníkovi poskytujú v krajine, v ktorej predávajúci vykonáva svoju činnosť.


Zrušenie geografickej blokácie neznamená, že si zákazníci budú môcť ľubovoľne kupovať tovar zo zahraničia. E-shop bude povinný doručovať tovar zákazníkom do tých členských štátov EÚ, do ktorých ponúka doručenie vo svojich obchodných podmienkach.

Užitočné linky:

Nariadenie EÚ 2018/302 o zákaze geoblockingu .PDF (468 kB)

Lupa.cz: Konec diskriminace v e-shopech? ....

Podnikajte.sk: Geo-blocking (geografické blokovanie) a jeho zrušenie od 3.12.2018