Kybernetická bezpečnosť v spoločnosti WEBY GROUP

Miloš Šablatúra
03.12.2021
Spoločnosť WEBY GROUP je na trhu už viac ako 20 rokov. Popri neustálych investíciách do vývoja je pre nás prioritou aj vysoký štandard bezpečnosti našich služieb. Účinnosť našich riešení pre zamedzenie a zníženie rizika útokov kybernetického charakteru overujeme na pravidelnej báze. Aktuálne sme absolvovali aj audit kybernetickej bezpečnosti, ktorý preveril účinnosť našich opatrení a rovnako aj plnenie zákonných požiadaviek. 
Kybernetická bezpečnosť v spoločnosti WEBY GROUP

V roku 2018 vstúpil na Slovensku do platnosti zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, ktorý stanovil minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti spoločností prevádzkujúcich základnú službu. 

Od 1.8.2021 platí novela zákona o kybernetickej bezpečnosti. Cieľom tejto novely bolo posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dôraz sa kládol predovšetkým na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov a rozširovali sa povinnosti poskytovateľov základných služieb.

Spoločnosť WEBY GROUP je v súčasnosti prevádzkovateľom základnej služby systému doménových mien, DNS hostingu, mailhostingu a webhostingu na internete v sektore digitálna infraštruktúra a preto podlieha pravidlám týchto zákonných nariadení. 

» Obzvlášť dôležitým kritériom pri výbere dodávateľa základných služieb sa tak stáva hľadisko kybernetickej bezpečnosti. To by malo byť dokonca až určujúcim kritériom popri ostatných podmienkach a funkcionalitách poskytovaných služieb. Pre prevádzkovateľov základných služieb platia v súčasnosti sprísnené pravidlá vo vzťahu ku kybernetickej bezpečnosti a preto nie je jedno, kto je poskytovateľom týchto služieb. 

Jedným z pravidiel uvedených zákonných opatrení je aj povinnosť prejsť auditom kybernetickej bezpečnosti každé 2 roky. Cieľom auditu je preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení vo firme a plnenie požiadaviek stanovených zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v platnom znení a jeho novelizácie, príslušnej Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z.z.,  ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení a Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z.  o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora.

Audit kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti WEBY GROUP

Máme za sebou úspešne absolvovaný audit kybernetickej bezpečnosti. Po jeho ukončení sme obdržali Záverečnú správu auditu, ktorá obsahovala výsledky hodnotenia prijatých opatrení z hľadiska bezpečnosti v jednotlivých segmentoch plnenia zákona v našej spoločnosti. Zároveň boli predložené odporúčania vo vzťahu k ďalšiemu vývoju zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti pre ďalšie zvyšovanie bezpečnosti v spoločnosti.

Na základe zistení a odporúčaní auditu kybernetickej bezpečnosti sme v našej spoločnosti prijali strategický plán realizácie bezpečnostných opatrení na nasledujúce dva roky. 

Sme prevádzkovateľom základných služieb, staráme sa o bezpečnosť dát našich klientov a neustále preverujeme ochranu našich služieb voči kybernetickým útokom. Kybernetické útoky a zločiny sa presúvajú do tohto prostredia a našou prioritou je byť pre vás aj naďalej partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť. 


Ing. Miloš Šablatúra, konateľ spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.


Máte záujem o registráciu domén, webhostingové služby, nový web alebo e-shop? Potrebujete poradiť? Vyplňte náš kontaktný formulár a my sa vám ozveme: