Online svet sa mení. Trojica noviniek, o ktorých by ste mali vedieť

Eva Šablatúrová
08.02.2024

Neprehliadnite 3 udalosti, ktoré si vyžadujú pozornosť nielen marketingových odborníkov ale aj majiteľov a správcov webov.  1. Google v lete natrvalo odstráni údaje zo starých štatistík návštevnosti (UA).  2. Pre klientov využívajúcich Google Ads reklamu je potrebné nastaviť aktualizáciu Consent Mode V2 (aktualizáciu režimu súhlasu). 3. Pre správnu doručiteľnosť emailov v newsletrových kampaniach je potrebné mať pri doméne nastavený DMARC v DNS záznamoch.

Online svet sa mení. Trojica noviniek, o ktorých by ste mali vedieť

Stiahnite si údaje o návštevnosti zo starých štatistík Google Analytics UA.
Google ich v lete odstráni.

Google oznámil definitívne ukončenie služby Universal Analytics (UA), ktoré nastane 1. júla 2024. Údaje zhromaždené v pôvodných Google štatistikách UA budú k tomuto dátumu natrvalo odstránené. Ak používate pre meranie návštevnosti Google Analytics a chcete mať aj naďalej prístup k svojim historickým štatistikám je potrebné si ich stiahnuť z pôvodnej UA verzie.
   
Od júla 2023 je možné využívať len novú verziu štatistík Google Analytics GA4. Ak ste minulý rok sami nezrealizovali prechod na GA4, prebehla vo vašom účte automatická migrácia. Táto zabezpečila, že údaje o návštevnosti webu sa vám zbierajú do novej verzie štatistík GA4 a to len od dátumu, kedy prebehla migrácia na novú verziu. 
Ak budete potrebovať pomôcť so stiahnutím údajov, kontaktujte nás.

 

Aktualizácia Consent Mode v2.
Dôležité pre klientov využívajúcich Google Ads reklamu

K aktualizácií Consent Mode v2 (režimu súhlasu) dochádza od 6. marca 2024. Google k nej pristúpil na základe regulácie EÚ v oblasti GDPR a ePrivacy – príchodom DMA (Digital Marketing Acts)   EÚ týmto prenáša zodpovednosť za ukladanie a spracovanie dát na Google a ďalšie veľké firmy, ktoré musia preukázať, že dáta užívateľov používajú oprávnene.

Pre klientov využívajúcich Google Ads reklamu je potrebné aktualizovať režim súhlasu na webe alebo eshope. Bez aktualizácie sa prestanú zbierať konverzie a publiká do systému Google Ads. To bude mať za následok pokles efektivity a zníženie návratnosti investícií do reklamy.


Vo WEBY GROUP pre klientov s webom / eshopom v systéme UNIsite alebo UNIobchod máme pripravenú aktualizáciu Consent Mode V2. Kontaktujte nás
 

 

Doručiteľnosť Newslettrov

Na posilnenie bezpečnosti a zvýšenie efektivity e-mailového marketingu je od 1. februára 2024 zavedená povinnosť implementácie DMARC záznamu v nastaveniach DNS záznamov pre všetky domény. Táto technická požiadavka je potrebná pre zabezpečenie doručiteľnosti e-mailov, najmä na Gmail a Yahoo. Nastavenie DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) pomáha chrániť e-mailové domény pred zneužitím, ako je phishing a spoofing, a zvyšuje pravdepodobnosť, že e-maily budú doručené do primárnej schránky príjemcu. Zdroj


Klienti, ktorí majú registrovanú doménu cez WEBY GROUP majú DMARC záznam nastavený automaticky a nemusia vykonať žiadnu aktivitu.   
Klienti, ktorí majú registrovanú doménu cez iného registrátora by si mali skontrolovať, prípadne DMARC nastaviť u svojho registrátora v DNS záznamoch.
 

 

Záver

V dnešnom neustále sa meniacom digitálnom prostredí je adaptácia kľúčom k úspechu. Okrem uvedených zmien nás koncom roka čaká ďalšia výzva – ukončenie podpory cookies tretích strán v prehliadačoch, predovšetkým v Google Chrome. Zdroj

Bude to znamenať zmeny v spôsobe vyhodnocovania efektivity výkonnostného marketingu. Oveľa väčší význam nadobudnú first party data.  Držme si navzájom palce, pretože sme všetci na jednej lodi a prispôsobenie sa zmenám čaká každého z nás.