Nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a eshop

27.01.2016

27.1. 2016

Prijatím nového zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 391/2015 je každý prevádzkovateľ eshopu povinný aktualizovať svoje obchodné podmienky a poskytnúť spotrebiteľovi dostatočné informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporu.

Nový zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a eshop

Prijatím nového zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov 391/2015 je každý prevádzkovateľ eshopu povinný aktualizovať svoje obchodné podmienky a poskytnúť spotrebiteľovi dostatočné informácie o možnosti alternatívneho riešenia sporu.

Vyplýva to zo zákona, ktorý nadobúda platnosť 1.2. 2016.

Čo doplniť podľa zákona? 

Na svojej webovej stránke  musia prevádzkovatelia eshopov zverejňovať aj odkaz na možnosť alternatívneho online riešenia sporu medzi nimi a ich zákazníkom. Zdroj

Hovorí o tom článok VIII , ktorý tým dopĺňa Zákon o ochrane spotrebiteľa 102/2014 okrem iného takto:
V § 3 ods. 1 písmeno t) znie:
„t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov;21a) predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov,21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.“.

Čo sa stane, keď to nedoplním?

V prípade, že potrebné informácie prevádzkovateľ eshopu neposkytne, podľa § 27 môže dostať pokutu v rozsahu 500 až 10 000 eur.

Kontrolu nad dodržiavaním povinnosti predávajúceho poskytnúť súčinnosť pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu má Slovenská obchodná inšpekcia  podľa § 26 tohto zákona.

Užitočné odkazy na zákon 391/2016

Celý zákon si môžete prečítať na Zákon 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Odklik na stránku Ministerstva hospodárstva, kde sa hovorí o Alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS)