Pravidlá používania hostingu

Odberateľ má právo, vytvoriť aj umiestniť vlastnú webaplikáciu v jazyku v rôznych verziách PHP5, PHP7. 
Priestor je sprístupnený cez službu FTP.
Operátor môže na požiadanie klienta zmeniť umiestnestnenie stránky na serveri buď na server kde je PHP5 alebo PHP7.
Zmena po prestavení sa prejaví po 60-90 minútach.
 
Odberateľ má právo vytvoriť a naplniť vlastné databázy - rôzne verzie MySQL a MariaDB. Meno tejto databázy je mu pridelené.  
Prístup do databázy je cez phpMyAdmin vo virtuálnej kancelárií Setup. Veľkosť priestoru v databáze je daná veľkosťou hostingu.
 
Odberateľ je zodpovedný za všetky škody a vzniknuté náklady Poskytovateľa a jeho klientov, ak ním vytvorená a umiestnená vlastná webaplikácia, ktorá spôsobí akýkoľvek konflikt na serveri, alebo umožní prienik, alebo šírenie nevyžiadanej pošty, alebo neautorizovanú činnosť tretích strán na serveri Poskytovateľa.

  • Myslí sa tým poskytnutie mena a hesla tretím stranám za účelom šírenia SPAMu
     
  • Myslí sa tým vytvorenie takej aplikácie, pomocou ktorej je umožnené tretím stranám neautorizované šírenie SPAMu. Veľmi častá chyba je, keď formulár obsahuje pole, do ktorého je možné vložiť prijemcu mailu
     
  • Myslí sa tým vytvorenie takej aplikácie, pomocou ktorej je umožnené tretím stranám neautorizovaný prístup na server a spúštanie aplikácií tretích strán ktoré preťažia server. Často autor PHP nevedomky sprístupní - umožní tretej strane neautorizovane spustiť si vlastný kód zo serveru
     
  • Myslí sa tým umiestnenie takej aplikácie, ktorá neefektívne pracuje s Databázou, ktorá zamestná procesor na niekoľko minút. Stáva sa, že autor dá príkaz SELECT na databázu, ktorú nemá indexovanú na kľúč cez ktorý hľadá.