Webové stránky pre mestá

Všetko pod jednou strechou. Nástroje na komunikáciu a spravovanie obsahu, ktoré šetria čas. 
SMS hlásnik, mobilná aplikácia a prepojenie na sociálne siete. Automatizácia zverejňovania povinných dokumentov – CUET.
Webové sídla miest v zmysle platnej legislatívy a GDPR. S kvalitnou hot-line podporou a vzdelávaním.