Webové stránky pre obce

Moderná komunikácia s občanmi. Jednoduchá administrácia a nástroje, ktoré šetria čas. 
SMS hlásnik, mobilná aplikácia prepojenie na sociálne siete. Automatizácia zverejňovania povinných dokumenov – CUET.
Bezpečné webové sídla obcí podľa platnej legislatívy a GDPR.