Setup - virtuálna kancelária

Setup je Vaša virtuálna kancelária, kde si môžete spravovať svoj prenajatý webpriestor. 

Nastavujú sa tu mailové adresy, ftp kontá. Setup obsahuje aj nastavenia pre hosting. Nájdete tu informácie o vašich doménach, DNS záznamoch, databázach, základné štatistiky návštevnosti www, o celkovom využití webpriestoru ....
Tiež tu nájdete informácie o faktúrach a kontakty na nás ako prevádzkovateľa serverov.

Prístup do virtuálnej kancelárie je viacúrovňový.
Ako správca po prihlásení máte prístup do všetkých mailových a FTP kont a všetkých nastavení.
Ako používateľ jedného firemného konta vidíte informácie len o vlastnom konte. 


Možnosti Virtuálnej kancelárie:Setup

Email
V tejto časti nastavujete názvy emailových kont, ich presné adresy, heslá, presmerovania, autoodpovede.
Tu si pre každé konto môžete spravovať čiernu a bielu listinu pre antispamovú ochranu a pozrieť zablokované maily.

Webmail
Po kliku  na Webmail sa dostanete priamo do spravovania svojej došlej aj odoslanej pošty cez webové rozhranie.

FTP
V časti FTP si spravujete vlastné FTP kontá a k nim prislúchajúce adresáre.

Domény
Časť domény je vyhradená pre vaše domény a možnosť nastavenia ich subdomén, alebo prepnutie na parkovanú doménu. 

www
Tu je možné doladiť nastavenie pre www stránky a presmerovania. Tiež v tejto časti vidíte štatistiky. Štatistiky môžete vidieť v rôznom časovom rozlíšení. Mesačné počas 12 mesiacov v grafe aj v tabuľke. Tiež denné. Popri týchto štatistikách odporúčame sledovať vlastné štatistiky pomocou nástroja Google Analytics. 

Databázy
Ak vaše webové stránky potrebujú pre prevádzku využívať databázy, v tejto časti si ich nastavujete. Databázy sú k hostingu k dispozícií na požiadanie.

Využitie priestoru
V tejto časti vidíte, koľko z prenajatého webpriestoru zaberajú vaše www stránky a maily.

Cron
Cron je funkcia pre automatické úlohy. Môžete ju využívať ako súčasť hostingových služieb.

DNS
Časť je vyhradená pre nastavenie DNS záznamov pre jednotlivé klientove domény. 

Faktúry
Tu vidíte všetky vystavené faktúry od WEBY GROUP s.r.o.

Nastavenia
V tejto časti sú zobrazené všetky dôležité nastavenia pre poštový a FTP server. 

Právne dokumenty
V tejto časti nájdete Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní služieb a Zmluvy o spracúvaní osobných údajov, ktoré tu môžete potvrdiť elektronicky.