Môj webmail

Môj webmail

Nástroj pre prácu s Vašimi e-mailami kdekoľvek máte dostupný internet.

Webmail je jednoduchý a zároveň plnohodnotný program pre prácu s Vašimi e-mailami, pokiaľ ste mimo svojho počítača. Cez Webmail rozhranie sa prihlásite do vašej e-mailovej schránky.

Máte na výber z dvoch rozhraní. Rozhranie Rondcube a pôvodné rozhranie Horde. Pôvodné rozhranie je pre klientov, ktorí si zvykli na staršiu verziu Webmailu. Je na Vašom rozhodnutí, ktorú verziu webmailu použijete. Obidve rozhrania fungujú s Vašimi e-mailami a prihlasovacími údajmi.

Keď sa po prvý krát prihlásite do Webmailu, odporúčame spraviť niekoľko jednoduchých krokov:

  • nastaviť si meno a adresu, a založiť priečinky odoslanej pošty.

Všetky nastavenia sa nachádzajú v položke Options / Možnosti (odkaz v hornom riadku).


Najskôr si nastavte osobné údaje » Personal informations » Osobné informácie.

  • Full name (celé meno) -  napíšte svoje meno, napríklad Ing. Jozef Kováč.
  • E-mail adress (e-mailová adresa) - napíšte svoju adresu, ktorá sa bude zobrazovať ako odosielateľ pri mailoch, ktoré odošlete (napr. jozef@kovac.sk).
  • Reply to (odpovedať na adresu) môžete nechať aj prázdnu.
  • Signature (podpis) môžete napísať váš podpis s kontaktnými údajmi na Vás, ak chcete aby sa pridával na koniec e-mailov. Príklad: Ing. Jozef Kováč. KOVAČ, s.r.o. 045 / 543 210 98
  • Nakoniec stlačite tlačítko Submit (Odoslať)