Antispamová ochrana, biela a čierna listina

SPAM je nevyžiadaná pošta, najčastejšie neželaná hromadná reklama.
Ako antispamovú ochranu firma WEBY GROUP používa centrálny Spamassasin algoritmus.

Je to robot, ktorý prečíta obsah MAILu a oboduje výskyt sledovaných slov.
Pokiaľ je počet bodov vysoký, označí ho za spam. V našej spoločnosti pravidelne denne vkladáme do Spamassasinu nové vzorky slov, čo je spam a čo nie je spam a každý deň sa algoritmus zdokonaľuje.

Maily, ktoré boli vyhodnotené ako SPAM si klienti môžu pozrieť vo svojom Webmaily v časti Inbox Spam, alebo pomocou protokolu IMAP. Viac o službe Webmail

Spamovú ochranu je možné aj úplne vypnúť.
Vypnutie spamovej ochrany si každý klient zrealizuje vo svojej virtuálnej kancelárii – Setupe. v časti Nastavenie konta - Spam ochrana.
Viac o Virtuálnej kancelárii

Biela listina SPAMovej ochrany

Biela listina SPAMovej ochrany sa používa na vytvárenie výnimiek v spamovej ochrane.
Ak legitímny klientov e-mail bol vyhodnotený ako SPAM, stačí ak adresu, z ktorej tento mail prišiel klient zadá na Bielu listinu SPAMovej ochrany.

Jedná sa o zoznam mailových adries, ktorý si vytvára sám klient vo svojej virtuálnej kancelárií.
Ak príde klientovi opäť e-mail z adresy na bielej listine, systém ho už doručí normálne, ako legitímny e-mail.

spam ochrana

Čierna listina SPAMovej ochrany

Ak klientovi predsa prišla do mailu spamová pošta, môže adresáta tohto spamu vložiť na Čiernu listinu SPAMovej ochrany. Čierna listina je tiež k dispozícií vo virtuálnej kancelárií.

Ak príde klientovi opäť e-mail z označenej adresy na čiernej listine, systém ho automaticky zaradí do priečinka SPAM.

antispam ochrana